Ka-med - Oprogramowanie medyczne dla szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich

Partnerstwo programu "Przyjazna Przychodnia"

zdjęcie
Wtorek, 8 Listopad, 2011 r.

Firma KA-MED od listopada 2011 jest partnerem programu "Przyjazna Przychodnia". Polecamy Państwu wyróżnienie swoich przychodni logo programu, które znacznie podwyższa renomę firmy.

Program Audyt Przyjazna Przychodnia ma na celu wdrażanie innowacji i promocję dobrych praktyk w niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej w Polsce.

Program "Audyt Przyjazna Przychodnia (APP)" zakłada ponadto zapewnienie bezpłatnej promocji jednostkom najlepiej ocenianym lub najlepiej wdrażającym rekomendowane innowacje.

Promocja ta - zwana w Projekcie promocją dobrych praktyk - obejmuje zapewnienie wyróżnionym jednostkom obecności w ogólnopolskich mediach ekranowych i drukowanych, a także przyznanie wyróżnień w widocznej formie (tablica promocyjna, udostępnienie godła promocyjnego "Przyjazna Przychodnia", obecność na łamach publikacji podsumowującej dobre praktyki w opiece zdrowotnej, obecność podczas konferencji promującej dobre praktyki w opiece zdrowotnej, obecność w wysoko pozycjonowanym serwisie internetowym promującym przykłady dobrych praktyk branżowych).

Więcej na stronie programu "Przyjazna Przychodnia"